MÁY MAY CÔNG NGHIỆP

MÁY MÓC, THIẾT BỊ NGÀNH MAY KHÁC

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Hotline
- 0378 39 7777

Máy may HIKARI

Máy 1 Kim Liền Trục Tốc Độ Cao
Máy 1 Kim Liền Trục Tốc Độ Cao
Máy Bọ Điện Tử HK 2900SS
Máy Bọ Điện Tử HK 2900SS
Máy Thùa Đầu Tròn Điện Tử HBH688
Máy Thùa Đầu Tròn Điện Tử HBH688
Máy Vắt Sổ Tốc Độ Cao Liền Trục
Máy Vắt Sổ Tốc Độ Cao Liền Trục
Máy Viền Xén Điện Tử HW782TA
Máy Viền Xén Điện Tử HW782TA
Máy lập trình khổ lớn HIKARI
Máy lập trình khổ lớn HIKARI
Máy thùa bằng hãng HIKARI
Máy thùa bằng hãng HIKARI
Máy trần đè hãng HIKARI
Máy trần đè hãng HIKARI
Máy trùa tròn hãng HIKARI
Máy trùa tròn hãng HIKARI
Máy vắt sổ hãng HIKARI
Máy vắt sổ hãng HIKARI

Máy may SUN SIR

Máy 2 Kim Cơ Động Liền Trục Sunsir
Máy 2 Kim Cơ Động Liền Trục Sunsir
Máy Cuốn Ống Có Lô 2:3 Kim SS-T927
Máy Cuốn Ống Có Lô 2:3 Kim SS-T927
Máy Kim Chân Vịt Bước SS-H303-TD3
Máy Kim Chân Vịt Bước SS-H303-TD3
Máy Kim Cơ Động Liền Trục
Máy Kim Cơ Động Liền Trục
Máy Lập Trình Điện Tử SS-T1904D
Máy Lập Trình Điện Tử SS-T1904D
Máy 1 kim hãng SUN SIR
Máy 1 kim hãng SUN SIR
Máy đính cúc hãng SUN SIR
Máy đính cúc hãng SUN SIR
Máy vắt sổ hãng SUN SIR
Máy vắt sổ hãng SUN SIR
Máy trần đè hãng SUN SIR
Máy trần đè hãng SUN SIR

Máy may JACK

Máy May 1 Kim Điện Tử Jack A3
Máy May 1 Kim Điện Tử Jack A3
Máy Trần Đè Đầu Nhỏ Điện Tử K4
Máy Trần Đè Đầu Nhỏ Điện Tử K4
Máy Trần Đề Liền Trục Jack
Máy Trần Đề Liền Trục Jack
Máy Vắt Sổ Điện Tử Jack C4
Máy Vắt Sổ Điện Tử Jack C4
Máy Vắt Sổ Liền Trục Jack E4
Máy Vắt Sổ Liền Trục Jack E4
Máy 2 kim hãng JACK
Máy 2 kim hãng JACK
Máy đính cúc hãng JACK
Máy đính cúc hãng JACK
Máy lập trình khổ lớn hãng JACK
Máy lập trình khổ lớn hãng JACK
Máy thùa bằng hãng JACK
Máy thùa bằng hãng JACK
Máy trùa tròn hãng JACK
Máy trùa tròn hãng JACK

Máy may BRUCE

Máy May BRUCE Các Loại
Máy May BRUCE Các Loại
Máy May BRUCE Điện Tử
Máy May BRUCE Điện Tử
Máy May BRUCE 1 Kim
Máy May BRUCE 1 Kim
Máy May BRUCE
Máy May BRUCE
Máy May BRUCE Công Nghiệp
Máy May BRUCE Công Nghiệp
Máy 2 kim hãng BRUCE
Máy 2 kim hãng BRUCE
Máy đính cúc hãng BRUCE
Máy đính cúc hãng BRUCE
Máy lập trình khổ lớn hãng BRUCE
Máy lập trình khổ lớn hãng BRUCE
Máy thùa bằng hãng BRUCE
Máy thùa bằng hãng BRUCE
Máy trần đè hãng BRUCE
Máy trần đè hãng BRUCE

Máy may JUKY

Máy May Điện Tử JUKI
Máy May Điện Tử JUKI
Máy May Điện Tử JUKI 1 Kim
Máy May Điện Tử JUKI 1 Kim
Máy May Điện Tử JUKI Các Loại
Máy May Điện Tử JUKI Các Loại
Máy May JUKI
Máy May JUKI
Máy May Công Nghiệp JUKI
Máy May Công Nghiệp JUKI
Máy 2 kim hãng JACK
Máy 2 kim hãng JACK
Máy đính cúc hãng JACK
Máy đính cúc hãng JACK
Máy lập trình khổ lớn hãng JACK
Máy lập trình khổ lớn hãng JACK
Máy thùa bằng hãng JACK
Máy thùa bằng hãng JACK
Máy trùa tròn hãng JACK
Máy trùa tròn hãng JACK

Thiết bị phụ trợ HASAKA

Máy Ép Nhiệt Đầu Trượt
Máy Ép Nhiệt Đầu Trượt
Nồi Hơi Điện Hasaka
Nồi Hơi Điện Hasaka
Bàn Hút Chân Không Hasaka
Bàn Hút Chân Không Hasaka
Máy Kiểm Vải Hasaka
Máy Kiểm Vải Hasaka

Máy móc, thiết bị khác

Máy Trụ Ngang Hàng Dày Da
Máy Trụ Ngang Hàng Dày Da
Máy Cắt Laser Cắt Con Giống
Máy Cắt Laser Cắt Con Giống
Điện Trở Nồi Hơi 18-36kw
Điện Trở Nồi Hơi 18-36kw
Băng Ép Keo HASHIMA HSM-001
Băng Ép Keo HASHIMA HSM-001
Máy May 1 Kim Bruce RA4
Máy May 1 Kim Bruce RA4