MÁY MAY CÔNG NGHIỆP

MÁY MÓC, THIẾT BỊ NGÀNH MAY KHÁC

DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Hotline
- 0378 39 7777

Thiết bị phụ trợ HASAKA

Máy Ép Keo Hasaka
Máy Ép Keo Hasaka
Máy Ép Nhiệt Đầu Trượt
Máy Ép Nhiệt Đầu Trượt
Nồi Hơi Điện Hasaka
Nồi Hơi Điện Hasaka
Bàn Hút Chân Không Hasaka
Bàn Hút Chân Không Hasaka
Máy Kiểm Vải Hasaka
Máy Kiểm Vải Hasaka